Vytisknout

Historie

hostivar-smallDějiny naší restaurace sahají až do roku 1891, kdy byla na tomto místě založena Hospoda U Milionu. Název byl zvolen na počest miliontého návštěvníka Jubilejní zemské výstavy v Praze, v nově otevřeném, čistě českém výstavišti Praha-Holešovice. Národní cítění tehdy vrcholilo a toto byl jeden z jeho projevů.

Pod uvedeným jménem fungovala restaurace až do nedávné doby. Stejně jako dnes, byla vždy vyhlášená a oblíbená v širokémm okolí. Byla navštěvována herci i filmovými štáby z nedalekých hostivařských ateliérů.

V roce 1961 došlo ke znárodění, tak jako u mnohých jiných podniků svého druhu v době komunismu.
Provoz a správu převzal národní podnik RaJ - Restaurace a jídelny. Pro dosavadní majitele i pro hospodu to byla pohroma v podobě neohleduplného přístupu k tomuto místu. O technické stránce ani nemluvě.raj praha-small

Počátek roku 1991 znamenal návrat Hospody U Milionu do rukou původních majitelů. Od té doby prošla hospoda drobnými úpravami, ale stále sílila potřeba větší investice k obnovení dávných kvalit.

Čas a léta, kdy zde hospodařil národní podnik se podepsaly na technickém stavu celé hospody a proto v roce 2010 došlo k celkové rekonstrukci a renovaci interiéru, který je nyní laděn ve staročeském stylu, s odkazem na českou hudební tradici. Místo dostalo i nový název, Svijanská bašta - restaurace  U Milionu, který dává najevo, že se jedná o následníka této bohaté historie.